Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Inwestycje

Maciej Kuszlik

Prezes Zarządu

Izabela Domogała

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przepadło

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Dec-Kruczkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Hnatio Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karina Majnusz Sekretarz Rady Nadzorczej
Karolina Kowalska Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Drewniak Członek Rady Nadzorczej