Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Inwestycje

Paweł Poneta

Prezes Zarządu

Michał Orłowski

Krzysztof Hnatio
Przewodniczący Rady nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Misiek