Energetyka rozproszona 2.0 - MGRID2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt: „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” 
Cel projektu:  Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej.
 Efekty projektu Efektem projektu będzie w pełni funkcjonalna instalacja pilotażowej mikrosieci, pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. 
Docelowo mikrosieci przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat przesyłu energii, zwiększenia jej jakości, poprawy niezawodności i elastyczności systemu elektroenergetycznego.
Konsorcjum Projektowe:  Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A.
Wartość projektu: 3 539 201,61 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 868 879,73 zł