System metanizacji - CO2-SNG

Opis projektu

Unia Europejska przewodzi działaniom mającym na celu redukcję emisji CO2 oraz zwiększenie do roku 2020 udziału produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do poziomu co najmniej 20%. Wadą odnawialnych źródeł energii, takich jak energia z wiatru czy słońca, jest ich okresowość, co powoduje niestabilność produkcji energii elektrycznej. Aby możliwe było osiągnięcie celów wyznaczonych przez UE, konieczne jest magazynowanie energii elektrycznej. 

Projekt CO2-SNG służy jednoczesnemu rozwiązaniu problemów wykorzystania CO2 oraz magazynowania energii wytworzonej w oparciu o OZE. Dwutlenek węgla wychwycony ze spalin z bloku energetycznego w połączeniu z wodorem produkowanym w elektrolizerze przekształcany jest w specjalnych reaktorach metanizacji do Syntetycznego Gazu Ziemnego SNG. 

Po latach badań we współpracy z naukowcami i firmami przemysłowymi opracowano nowatorską konstrukcję reaktora metanizacji, w której konwersja CO2 przynosi korzyści ekonomiczne. Aby przenieść wyniki działań laboratoryjnych na skalę pilotażową, powstało konsorcjum zrzeszające: TAURON Wytwarzanie S.A. (lider projektu), Francuską Komisję Energii Alternatywnych i Energii Atomowej (CEA), francuską firmę ATMOSTAT, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW), RAFAKO S.A., West Technology & Trading Sp. z o.o. (WTT Polska) i Exergon Sp. z o.o. Budowa, rozruch i roczne próby na instalacji pilotażowej finansowane są przez Konsorcjum, przy współudziale Innoenergy oraz Partnerów Projektu. 

Doświadczenie i wiedza zdobyte przy pracy na instalacji pilotażowej doprowadzą do komercjalizacji projektu.

Pobierz folder

InnoEnergy