Farma fotowoltaiczna Mysłowice - Dziećkowice

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowiskologo-rzeczpospolita-polskaUnia Europejska Fundusz Spójności

Instalacja fotowoltaiczna, która budowana jest w Mysłowicach, powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 55 MW. Elektrownia, której moc docelowo wyniesie około 92 MW, zlokalizowana została na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

Koszt inwestycji to około 150 mln zł brutto, z czego 82,5 mln stanowi nieoprocentowana pożyczka z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z możliwością umorzenia do 24 mln kosztów kwalifikowanych. Nieoprocentowana pożyczka pokrywa około 53 proc. kosztów całej inwestycji, umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana 31 grudnia 2021 r.

Instalacja została przekazana do eksploatacji w drugiej połowie 2023 r. Jej roczna produkcja wyniesie 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych. 

Ciekawostki:
w pierwszym etapie zainstalowanych zostanie 82 528 paneli fotowoltaicznych (każdy o mocy 450 Wp) o łącznej powierzchni 16 ha – odpowiada to 22 boiskom do piłki nożnej,
Łączna długość stołów fotowoltaicznych wyniesie 47 kilometrów – to odległość od farmy do Gliwic,
Roczna produkcja farmy pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną prawie 50-tysięcznego miasta, czyli na przykład Zawiercia,

Tytuł projektu: Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach wraz z budową linii kablowej 110kV oraz stacji 110/20 kV

Cel projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 29 452,25 Mg CO2/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 38 855,21 MWhe/rok

Beneficjent: TAURON Inwestycje sp. z o.o.

Budowa farmy fotowoltaicznej - prezentacja

Zobacz zdjęcia i film o farmie

Kliknij poniżej jeśli zauważyłeś nieprawidłowość lub nadużycie finansowe

Zgłoś nieprawidłowość Wyślij e-mail