O spółce TAURON Inwestycje sp. z o.o. 

TAURON Inwestycje to spółka Grupy TAURON, która powstała na bazie wysoko wyspecjalizowanej kardy oraz majątku niezwiązanego z wytwórczymi aktywami węglowymi wydzielonego z TAURON Wytwarzanie. 

Działalność spółki skupia się na projektach zapewniających nowe moce wytwórcze, które z czasem zastąpią w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym obecnie eksploatowane jednostki węglowe. Sytuacja na krajowym rynku energii elektrycznej wskazuje na duże zapotrzebowanie na nowe źródła wytwórcze, które będą pomostem pomiędzy konwencjonalnymi jednostkami węglowymi, a zeroemisyjną energetyką przyszłości. Jest to kierunek całej koncepcji transformacji polskiego sektora wytwórczego.

TAURON Inwestycje prowadzi projekt budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach-Dziećkowicach - największej instalacji tego typu w Grupie – której docelowa moc osiągnie100 MW. Spółka prowadzi także eksploatacje farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie. Obydwie instalacje to efekt realizacji programu budowy farm fotowoltaicznych na poprodukcyjnych terenach należących do Grupy, które nie są wykorzystywane gospodarczo. Dzięki takiemu podejściu, tereny postindustrialne przywracane są do użytkowania.

TAURON Inwestycje prowadzi prace dotyczące budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 - 500 MWe i ok 250 MWt w Łagiszy. 

TAURON Inwestycje to także działalność badawczo-rozwojowa. Spółka realizuje szereg prac o charakterze badawczo-rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na możliwość produkcji wodoru oraz rozwojem instalacji mikrosieci energetycznych.

Filarem spółki, której głównym zadaniem w ramach Grupy TAURON jest realizacja inwestycje w nowe nisko i zeroemisyjne źródła wytwórcze, jest wysoko wyspecjalizowana kadra. Doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz unikalne w skali Grupy TAURON umiejętności to niezaprzeczalny atut i wartość konkurencyjna.